Tingimused

TSIRKAADIA E-POE KASUTAMISE TINGIMUSED
Filter Service OÜ e-poes www.tsirkaadia.ee (E-pood) viibides annate oma nõusoleku E-poes sisalduvat informatsiooni ning andmeid kasutada ainult seadusest tulenevatel eesmärkidel ja viisil, mis ei kahjusta Filter Service OÜ ning teiste isikute õigusi.

Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja Filter Service OÜ vahel toimub elektroonilises vormis või telefoni teel Tingimustes või E-poes sätestatud kontaktandmetel, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti. 

KLIENDILE ESITATAVAD NÕUDED E-POE KASUTAMISEL
Klient kohustub Kliendiks registreerumisel ja E-poe vahendusel osutatavate esemete ostmisel esitama täielikult tõeseid isikuandmeid, st esinema õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat telefoninumbrit ja elektronposti aadressi.

Klient kohustub hoidma E-poe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte.

Klient kohustub koheselt elektronposti teel informeerima Filter Service OÜ-d kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud võrreldes Kliendiks registreerumisel ja esemete ostmisel esitatutega.

Klient kohustub koheselt elektronposti teel informeerima Filter Service OÜ-d E-poe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

Klient kohustub mitte esitama nõudmisi Filter Service OÜ vastu, va nõudmised, mis tulenevad otseselt Tingimustest

Klient kohustub mitte kasutama E-poodi ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks.

OSTMINE
E-poe vahendusel müüdava eseme ostmisel kannab Ostja kauba eest maksmisele kuuluva summa Filter Service OÜ arveldusarvele pangalingi vahendusel.

Kauba kätte toimetamine toimub kulleri vahendusel või Kaubale ise järele tulles. Ostja on kohustatud tasuma kauba kätte toimetamisega kaasnevad kulud, mis arvutatakse ostukorvis ja kajastatakse ostukorvi koond summas.

Filter Service OÜ ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Filter Service OÜ tagab, et Klientide isikuandmeid töödeldakse kooskõlas seadusest tulenevate nõuetega ning isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Filter Service OÜ ei vastuta Klientide kontode väärkasutuse eest.

Filter Service OÜ jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ning ette teatamata muuta käesolevaid Tingimusi.

ISIKUANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMINE
Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

E-pood kogub Kliendi isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.

Töödeldavad isikuandmed on Kliendi nimi, isikukood, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.

Filter Service OÜ kasutab isikuandmeid Kliendile teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada E-poe kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.

Klient annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.

E-poel on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.

Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Klient on selle jaoks andnud nõusoleku E-poe kasutajakontol.

Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka E-poe haldaja ligipääs.

Filter Service OÜ ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele. 

KOGU PRIVAATSUSPOLIITIKAT SAAB LUGEDA SIIT

TARNERINGIMUSED

TARNEVIISID
Kaup saadetakse kliendile kulleriga, kliendi poolt ostu sooritamisel määratud aadressile. Sobivat tarneviisi saab valida ostu sooritades. 

TARNEAEG
Kaubad edastatakse Kliendile tasutud ostutellimuse alusel.

Kulleriga tarneviisi korral jõuab Kaup Kliendi poolt määratud aadressile 2-5 tööpäeva jooksul alates Kauba eest tasumisest.

KAUBA TAGASTAMINE

PRETENSIOONIDE ESITAMINE
Pretensiooni tekkimisel palume teil lahenduse saamiseks meiega alati ühendust võtta. Vastame 5 tööpäeva jooksul. Kiirema vastuse saamiseks palume helistada telefonil +372 528 1512.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@eestivesi.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

KAUBA TAGASTAMINE
Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole E-poest tellimise eripära. Ostetud kaubale kehtib alates kauba kättesaamisest 14 päevane tagastusõigus. Tagastusõigus on seatud tagama, et saadud kaup vastaks tellitule. Õigusaktidest tulenevalt peab tagastatav kaup olema avamata, kasutamata ja originaalpakendis. Tagastamisõigus ei saa rakendada audio- ja videosalvestiste puhul, kui pakend on avatud. Antud piirangud ei kehti puudustega kauba kohta.

Item added to cart.
0 items - 0,00