Privaatsuspoliitika

Andmekaitsetingimused ja küpsisepoliitika

Käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldatakse, kuidas ja mis eesmärkidel me Teie isikuandeid töötleme. Ühtlasi selgitatakse käesolevas teatises Teie õigusi seoses isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete vastutav töötleja on Filter Service OÜ (registrikood 11987794) asukohaga Toom-Rüütli tn 10/1-2 Tallinn Harjumaa 10130.

1. Veebilehe sirvimise statistika
Andmetöötleja pidevalt uuendab veebilehel olevat infot. Teie kõige asjakohease info liigi ja selle info teada saamise kanali tuvastamiseks andmetöötleja kasutab tööriista Google Analytics ja Facebook Pixel, mis võimaldavad salvestada ja analüüsida, kuidas külastajad veebilehte kasutavad.

2. Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid
Isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu täitmine ja Filter Service OÜ õigustatud huvi (näiteks nt kliendisuhete haldamine, arveteesitamine).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid on teenuste kättetoimetamine, hooldamine ja arendamine;

Uudiskirjade tellimine toimub andmesubjekti nõusolekul.

Juhul kui kasutaja sellest ei loobu, võidakse kasutajaga kontakteeruda e-maili teel selleks, et saata uudiskirju või teavitada kasutajat pakkumistest, soodustustest, muudatuustest domeenil või muudest uudistest.

Meie veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

4. Isikuandmiete hankimine, kasutamine ja ligipääs
Domeenil www.tsirkaadia.ee kogutava info ainus omanik on domeeni omanik ja autor. Autoril on ligipääs informatsioonile, mida kasutaja on vabatahtlikult jaganud läbi uudiskirjaga liitumise või mõne muu (domeenil pakutavaid teenuseid puudutava või mitte) ankeedi. Kasutaja informatsiooni ei jagata ega müüda kolmandatele isikutele või ettevõtetele.

5. Kuidas me isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame
Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Veebilehe külastajate statistilistele andmetele võivad ligi pääseda ka koostööpartnerid, kes edastavad andmetöötlejale veebisaidi sisehaldustööriistu või majutavad veebisaiti, kes vastutavad veebilehe andmete analüüsi ja täiendamise eest.

Google Analytics tööriista pakub Google Inc (Ameerika Ühendriikide ettevõtja), kellel on ligipääs statistilistele andmetele, mis on selle tööriista poolt kogutud. Google Inc on ühinenud EL-i ja USA Privacy Shield andmekaitseraamistiku põhimõtete EL-i ja USA Privacy Shield nimekirjaga, mis tagab selle, et pakutu vastab Euroopa Liidu nõutud privaatsusstandarditele. Teenusepakkujale kohalduvad ka lepingulised kohustused, mille eesmärk on tagada privaatsust ning millega on võimalik tutvuda siin.
Andmete säilitamise aeg. Filter Service OÜ kasutab kogutud statistilisi andmeid analüüside jaoks kuni kolm aastat.

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki.

6. Millised õigused on Teil kui andmesubjektil
Kasutaja võib igal ajal loobuda igasugusest suhtlusest ja uudiskirjadest. Kasutajal on õigus pärida teda puudutava infotmatsiooni kohta, teha selles muudatusi või lasta see kustutada.

Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist.

Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul. Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (EU 2016/679) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist.

Lisaks on teil õigus nõuda, et Teie andmed edastatakse Teile üldkasutatavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meie vahel sõlmitud lepingul.

Teil on samuti õigus esitada kaebus Teie jurisdiktsioonis asuvale andmekaitse järelevalveasutusele.

Andmesubjektina on Teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid otseturunduse osas, sealhulgas profileerimise otseturunduse eesmärgil.

7. Kuidas ja millistel eesmärkidel me kasutame küpsiseid
Kui annate nõusoleku andmete töötlemiseks või edastate kontaktinfot muul viisil, on andmetöötlejal õigus saata teavitusi, uudiskirju ja õigusalaseid teateid, mis võivad Teile huvi pakkuda.

Andmetöötleja võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida nendega seotud trende ja demograafiat, kuid me ei koosta külastajate kohta individuaalseid profiile.

Kasutame oma veebilehel küpsiseid, et muuta oma teenus kasutajasõbralikumaks ja pakkuda täiustatud ja kohandatud funktsioone veebisaidi ja toodete külastamisel.

Paljud veebibrauserid pakuvad Teile võimalust vältida kolmandate isikute pakutavaid küpsiseid. Kui see on seadistustega võimaldatud, lubab veebibrauser veebisaidi kaudu salvestada ainult selle veebiteenuse küpsiseid, mida te parajasti külastate. Vastava valiku tegemine on võimalik veebibrauseri seadistuste kaudu (see valik välistab kõigi
kolmandate osapoolte küpsiste toimimise).

Veebibrauseri küpsiste vahemälu saate oma veebibrauseri seadistuste kaudu kustutada. Küpsise kustutamine kustutab brauseri vahemällu salvestatud unikaalse identifikaatori koos sellele lisatud veebipõhise profiiliga. Küpsise vahemälu
kustutamine ei takista uute küpsiste salvestamist tulevikus.

8. Mis tüüpi küpsiseid me kasutame?
Kasutame analüüsiküpsiseid, mis võimaldavad meil veebisaidil viibijaid ära tunda, loendada ja tuvastada veebisaidil liikumist. Seda me teeme selleks, et parendada oma veebisaidi tööd.

9. Kuidas kontrollida küpsiste kasutamist?
Saate lubada või keelduda küpsiste kasutamist muutes Teie veebilehitseja privaatsusseadeid.

10. Kellega Te peaksite ühendust võtma?
Küsiuste korral saate pöörduda e-meili info@eestivesi.ee või telefoni +372 528 1512 teel.

11. Käesolevate andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused
Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame meie veebisaidile muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid ka sellest teavitada muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse meie kodulehel.

Soovitame Teil aeg-ajalt andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.

Tsirkaadia ühendab kaasaegse tippteaduse esivanemate tarkusega. Meie eesmärk on pakkuda kõige optimaalsemat tuge sinu bioloogiale, tervisele ja teovõimele.

Mitte mingit jama—ainult kõrgeim kvaliteet.
Item added to cart.
0 items - 0,00