Garantii - Osmio Zero​

Tootel kehtib 3-aastane garantiiperiood.

Ametlik garantiitööde läbiviija on Osmio Solutions Ltd., aga meie kui edasimüüja oleme koolitatud seadete hooladmises ja proovime lahendada probleeme kohapeal.

Tõlgitud Osmio Solutions Ltd. Garantiitingimused

Garantii hakkab kehtima ostukuupäeval või tarnekuupäeval, kui see on hilisem.

Garantiitingimused näevad ette ostu tõendamist.

Meie 3-aastane garantii katab süsteemile tervikuna või osaliselt teostatava remondi või väljavahetamise materjali- või tootmisvigade puhul, mis ilmnevad 3 aasta jooksul pärast ostmist. Kui mõni komponent pole enam saadaval või seda enam ei toodeta, jätab Osmio endale õiguse asendada see sobiva alternatiiviga.

Garantiitööde puhul katame Eesti sisesed saatmiskulud.

Süsteemi ei tohi ise lahti monteerida, kuna see muudab garantii kehtetuks ja ettevõte ei võta endale mingit vastutust sellest tulenevate kvaliteediprobleemide või õnnetuste eest.

Süsteem on ei sisalda BPA-d (bisfenool-A), valmistamisel on järgitud tipptasemel tootmisspetsifikatsioone ja süsteemile on omistatud CE sertifikaat.

Pärast garantiiaja lõppu või kui seade ei tööta kahjustuste tõttu, võtab ettevõte varuosade ja hoolduse eest täishinda. Ostu tõendamiseks hoidke ostukviitung alles.

Osmio garanteeri ei kata sellise toote remontimist ega väljavahetmist, mille rike on tekkinud mõnel alljärgneval põhjusel:

  • Valesti teostatud paigaldamine, remontimine või muudatused, mis ei vastapaigaldusjuhendile.
  • Tavapärane kulumine. 5 aasta pärast soovitame süsteemi välja vahetada.
  • Juhuslikud vigastused või rikked, mille on põhjustanud hooletu kasutamine võihooldus, mitteostarbekohane kasutamine, järelevalveta jätmine, hooletukäitamine ning süsteemi kasutamine kasutussuuniseid eirates.
  • Veefiltrite hooldusjuhiste eiramine.
  • Osmio originaalvaruosade, sh veefiltrikassettide mittekasutamine.
  • Filtrisüsteemi kasutamine muul otstarbel kui tavapärase kodumajapidamise veepuhastamiseks.
  • Osmio originaalsüsteemi osadena mitte tarnitud komponentide rikked võiselliste komponentide põhjustatud rikked.
Item added to cart.
0 items - 0,00